Video predstavitev načrta

V video predstavitvi načrta prenove učilnice s pomočjo 3D pogledov predstavimo videz nove učilnice. Podrobneje predstavimo tudi prilagoditve, ki smo jih v učilnici izvedli glede na potrebe in želje, ki jih imajo nekatere skupine učencev s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni učenci, gluhi in naglušni učenci, učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, učenci z motnjo avtističnega spektra, gibalno ovirani učenci). Ugotovili smo, da je potrebno učilnico vsako šolsko leto posebej prilagoditi potrebam učencev, ki jo bodo uporabljali v posameznem šolskem letu. Težko je namreč oblikovati učilnico, ki bi že v izhodišču ustrezala potrebam, željam in interesom vseh, ki jo bodo uporabljali. Na primeru prenove obstoječe učilnice pokažemo, da je mogoče vsako šolsko učilnico, z manjšimi ali večjimi prilagoditvami, spremeniti v inkluzivni učni prostor.

 

Viri za slike:
AAA State of Play: Angeles Sound Sponge. Priodobljeno 10. 6. 2016, https://www.aaastateofplay.com/angeles-sound-sponge-10-long-x-48-high-quiet-divider/.

Atlas oprema: table – klasične in interaktivne. Pridobljeno 15. 6. 2016, http://www.atlas-oprema.si/table-klasi269ne-in-interaktivne.html.

Kali Education: Kalokids™ Tessel 9 with M-Link® Soft Seating Set. Pridobljeno 10. 6. 2016, https://www.kalieducation.co.uk/collections/soft-seating/products/tessel-9-seating-with-m-link-pastle-colours.

Rainbow Square Cushions and Tuf 2 Trolley Set of 32. Pridobljeno 10. 6. 2016, https://www.cheapdisabilityaids.co.uk/rainbow-square-cushions-and-tuf-2-trolley-set-of-32-8522-p.asp.

VS-International: Students’ Chairs. Pridobljeno 10. 6. 2017, http://vs.de/kataloge/gesamtkatalog/en/6116/chairs.

VS-International: Students’ Desks. Pridobljeno 10. 6. 2017, http://vs.de/kataloge/gesamtkatalog/en/6122/tables.