Prenova učilnice

Vrtci in šole so ene izmed prvih javnih institucij v katere otroci zahajajo vsakodnevno, torej poleg doma predstavljajo otrokovo najpomembnejše bivalno okolje. Šola kot zgradba in njeni notranji prostori vplivajo na otrokov psihični in fizični razvoj in razvoj njegovega odnosa do prostora ter soljudi. V urejenih in prijetnih prostorih se učenci, učitelji pa tudi starši počutijo bolje in se zato do njega obnašajo lepše. V njem razvijajo pozitivna čustva do soljudi. Urejeno in prijetno fizično okolje na vse udeležence šole deluje spodbudno in kreativno (Ivanič, 2009). Da bi bilo šolsko fizično okolje prijetno za vse, ga je potrebno prilagoditi potrebam, željam in interesom tistih, ki bodo v njem preživeli največ časa.

Učitelji in učenci vsakodnevno veliko časa preživijo v učilnicah. Njihovo fizično okolje mora biti zato skrbno načrtovano in oblikovano, predvsem pa prilagojeno njihovim potrebam, željam in interesom. Pomembno  je vedeti, kakšno učilnico si želijo učenci, kakšno učilnico si želi učiteljica, ki bo v učilnici poučevala, in kakšno učilnico predlaga stroka.

Na podlagi zgoraj opisanih razlogov smo se odločili, da v sodelovanju z arhitekturnim birojem Studio LIST, d. o. o., Celje načrtujemo prenovo ene izmed razrednih učilnic I. Osnovne šole Žalec v inkluzivni učni prostor. Načrt prenove je bil zasnovan v okviru magistrskega dela pod mentorstvom prof. dr. Majde Cencič in somentorstvom Miha Prosena, mag. inž arh.

Zasnovali smo učilnico, ki je prilagojena raznolikim potrebam, željam in interesom učencev ter učiteljev. Je fleksibilna, kar pomeni, da je njeno namembnost mogoče enostavno spreminjati. Omogoča sobivanje in učenje vseh učencev kljub njihovim raznolikim potrebam ter sposobnostim.

Magistrsko delo: Načrtovanje prenove razredne učilnice v inkluzivni učni prostor (pdf).

 

Literatura:

Ivanič, M. (2009). Šola vzgaja (predavanje) – mednarodna konferenca Šola in trajnostna arhitektura. Pridobljeno 30. 3. 2016, http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ANG/OECD_Conference/Gradivo_Sola_vzgaja.pdf.