Prilgaditve učilnice za otroke s posebnimi potrebami

Učilnico je potrebno vsako šolsko leto posebej prilagoditi tudi za učence s posebnimi potrebami. V nadaljevanju navajamo nekatere prilagoditve učilnice, ki smo jih načrtovali glede na raznolike potrebe učencev. Predlagamo tudi nekaj idej za prilagoditve, ki jih sami v učilnici nismo izvedli, jih pa lahko izvede šola ali učitelj sam glede na potrebe učencev posamezne generacije.