Učenci z okvaro sluha

Akustika v obstoječi učilnici je precej slaba. Poleg tega je v učilnici pogosto slišati hrup iz hodnika. Za optimalno akustiko prostora, ki je za učence z okvaro sluha izrednega pomena, bilo potrebno izvesti meritve, ki jih arhitekturni biro, s katerim smo sodelovali pri načrtovanju prenove učilnice, ne opravlja. S pomočjo meritev bi se lahko natančno določilo, kaj vse je potrebno storiti, da bi bila v učilnici optimalna akustika.

Kljub temu da meritev za akustiko nismo izvedli, smo bolj kakovostno akustiko načrtovali z obnovitvijo stropa. Nanj bi namestili akustične plošče, ki bi zagotavljale bolj kakovosten zvok v učilnici. Za tla smo izbrali posebne plošče iz naravne gume, ki dušijo zvok v prostoru. Na ta način bi zagotovili dobre akustične pogoje, ki bi učencem z okvaro sluha omogočili nemoteno sledenje pouku.

V primeru, da bi bila akustika v učilnici še vedno premalo kakovostna, se v učilnico lahko namesti tudi posebne akustične zavese in tepihe. Tudi vrata učilnice se lahko zamenja z zvočno izolativnejšimi, da omejimo zvok v učilnico, ki prihaja s hodnika.

Kadar je v učilnici otrok z okvaro sluha, lahko učencu priskrbimo tudi različne pripomočke, ki mu olajšajo poslušanje. Eden izmed takih pripomočkov je naprava, ki se imenuje FM sistem. Ta omogoča neposredno brezžično povezavo med izvorom zvoka, torej učiteljem, in poslušalcem oziroma učencem. Iz brezžičnega mikrofona z oddajnikom, ki ga nosi govornik ali pa je priključen na drug vir zvoka, je signal preko radijskih valov posredovan neposredno v FM sprejemnik, ki ga nosi poslušalec. Tako pride zvok do poslušalca, v tem primeru učenca, brez motečih šumov in piskov (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2013).

V učilnici se lahko oblikuje tudi tako imenovana slušna ali indukcijska zanka, elektromagnetni komunikacijski sistem, ki naglušnim osebam s pomočjo magneta pomaga sprejemati zvočne signale preko električne žice. Ta je napeljana po prostoru, v katerem se nahaja poslušalec. Nanjo je priključen vir zvoka, na primer televizija, računalnik, radio. Ojačevalnik zvoka nato omogoči, da naglušni poslušalec s pomočjo slušnega aparata, ki ima posebno T-stikalo, jasno sliši. Indukcijske zanke se lahko namesti v javne zgradbe, lahko pa jih okoli prostora napeljemo tudi doma (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2012).

 

Literatura:

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (2012). Indukcijska zanka in možnost njene uporabe. Pridobljeno 30. 6. 2017, http://www.zveza-gns.si/novice/slovenija/indukcijska-zanka-in-moznost-njene-uporabe/.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (2013). Poslušanje s pomočjo sistema FM. Pridobljeno 30. 6. 2017, http://www.zveza-gns.si/novice/slovenija/poslusanje-s-pomocjo-sistema-fm/.