Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo ter učenci z motnjami avtističnega spektra

Otroci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo ter z motnjami avtističnega spektra v učilnici potrebujejo čim manj motečih dejavnikov (slike, barve, vzorci) …, ki bi preusmerjali njihovo pozornost. Zato smo za učilnico načrtovali povsem nevtralne in enobarvne stene, strop in tla. Prostor, kjer bodo razstavljeni izdelki učencev, je iz podobnih razlogov načrtovan v zadnjem delu učilnice. Na ta način smo zagotovili, da so izdelki med poukom za hrbtom učencev, torej jih ne vidijo in zato ne preusmerjajo njihove pozornosti. Tudi socialna pedagoginja je predlagala, da izdelki niso razstavljeni po celotni učilnici, ampak naj se zanje zagotovi eno mesto v učilnici.

Otroci z motnjami avtističnega spektra so občutljivi na številne dražljaje iz fizičnega okolja, zato smo jih poskusili čim bolj omejiti. Vsa okna v obstoječi učilnici že imajo žaluzije, zato je svetlobo, ki prihaja od zunaj, mogoče prilagajati potrebam učencev. V učilnico bi bilo potrebno namestiti luči, katerih jakost svetlobe bi bilo mogoče enostavno prilagajati. Vsa oprema učilnice je narejena iz naravnih materialov (les, pluta, naravna guma), ki so na otip prijetni, da bi se vsi učenci počutili udobno.

Vse pripomočke in gradiva v učilnici je možno pospraviti v omare in predalnike. Tako je učilnica vedno urejena. Predalniki so narejeni tako, da je na njih mogoče označiti, kaj se v njih nahaja. Dobro urejena in organizirana učilnica je namreč pomembna za nemoteno učenje vseh učencev, še posebej pa učencev z motnjami pozornosti in avtističnega spektra.

Kot pravi Abend (2011), otroci z motnjami pozornosti v učilnici potrebujejo prostor, kamor se lahko umaknejo in brez motenj opravijo različne naloge in dejavnosti. Enako velja za učence z motnjami avtističnega spektra. V zadnjem delu učilnice smo zato načrtovali prostor, ki je namenjen individualnemu delu. Prostor lahko učitelj oblikuje po potrebi s posebnim zvočno izolativnim premičnim panelom. Ta se pritrdi na magnete na steni. V individualnem prostoru se lahko učenci samostojno in nemoteno učijo oziroma opravljajo ostale šolske dejavnosti. Če je potrebno, se lahko individualni prostor oblikuje tudi kot prostor za sprostitev. V tem primeru vanj namestimo blazine.

Ker je priporočljivo, da otroci z motnjami pozornosti občasno sedijo na terapevtski žogi, lahko šola zagotovi tudi nekaj teh.Na stolu imajo lahko učenci posebne blazine, ki s svojo fleksibilnostjo in mehkobo ponazarjajo sedenje na žogi . Šola lahko učencem z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ter motnjami avtističnega spektra priskrbi še številne druge pripomočke, ki jim olajšajo vzdrževanje pozornosti in sledenje pouku.

 

Literatura:

Abend, A. C. (2001). Planning and Designing for Students with Disabilities. Pridobljeno 22. 2. 2016,               https://www.tn.gov/assets/entities/education/attachments/save_act_plan_design_for_disabilities.pdf.