Učenci iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij

V slovenskih osnovnih šolah je vsako leto več otrok, ki prihajajo iz raznolikih kulturnih in jezikovnih okolij. Vključujejo se v za njih povsem novo in neznano okolje. Da bi se v šolah počutili prijetno in varno, je šolsko fizično okolje, v našem primeru učilnico, potrebno prilagoditi tudi njim.

Pri izvedbi prilagoditev ima največjo vlogo učitelj. Ta lahko poskrbi, da se bo otrok v novo okolje vključil kar se da hitro. Na steno učilnice lahko učitelj skupaj z ostalimi učenci v razredu na primer prilepi zemljevid države, iz katere učenec prihaja, lahko tudi kakšno fotografijo iz učenčevega domačega kraja, na tablo lahko napiše spodbudne besede v jeziku države, iz katere učenec prihaja … Tako bo učenec že ob vstopu v učilnico zagledal nekaj njemu znanega. Počutil se bo dobrodošel.

Predlagamo, da se učitelj na sestanku s starši, že pred samim sprejemom otroka v šolo, pozanima, kaj ima učenec rad, kaj počne v prostem času, kakšni so njegovi interesi … in nato učilnico poskuša čim bolj prilagoditi njegovim željam, interesom in potrebam. Tako se bo učenec v novem okolju počutili prijetno in sprejeto.

Navedli smo samo nekatere izmed potreb in prilagoditev, ki jih je pri načrtovanju šolskega fizičnega okolja potrebno upoštevati. Prilagoditve učilnice glede na potrebe učencev se doreče vsako šolsko leto posebej. Priporočamo, da učitelj pri tem sodeluje tudi s starši, saj zelo dobro poznajo svoje otroke in vedo, v kakšnem okolju se njihovi otroci počutijo domače. Na ta način lahko z manjšimi vsakoletnimi prilagoditvami močno vplivamo na dobro počutje učencev in učitelja, pa tudi staršev.