Pogled na zadnjo steno učilnice

Zadnja stena je bila v obstoječi učilnici namenjena razstavljanju likovnih in drugih izdelkov učencev. Tudi pri načrtovanju nove učilnice smo se odločili, da to steno oblikujemo za podobne namene. Ker gre za steno, ki je ob razstavi izdelkov polna barv in drugih za učence motečih impulzov, je dobro, da so učenci med poukom proti njej večino časa obrnjeni s hrbti. Še posebej je to pomembno za učence z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo, za katere je prisotnost barv lahko zelo moteča.

 

Na celotno dolžino zgornjega pasu zadnje stene učilnice smo namestili pluto, ki je naraven in okolju prijazen material. Namenjena je pritrjevanju izdelkov učencev. Na celotno dolžino spodnjega pasu stene pa smo namestili črno tablo, na katero lahko učenci pišejo. Uporabljajo jo lahko v času podaljšanega bivanja ali med poukom za različne dejavnosti. V času podaljšanega bivanja jo lahko uporabljajo za risanje in različne igre, v času pouka za pisanje opornih točk pri delu v skupinah, nanje lahko napišejo ime interesnega kotička, ki ga oblikujejo v zadnjem delu učilnice … Nanjo lahko celo narišejo sceno za predstavo, ki jo lahko odigrajo v zadnjem delu učilnice.

Prikaz zadnjega dela učilnice, kadar so blazine na tleh in črna tabla porisana

Na desno polovico črne table sta z magneti pritrjeni dve blazini. Učenci jih lahko enostavno snamejo s stene. Blazini lahko uporabljajo za sproščanje, branje knjig, razgibavanje, igro … Samostojno lahko oblikujejo kotiček za sproščanje. Kadar ima kdo izmed učencev izbruh, se lahko blazini uporabi za njegovo pomiritev.

V zadnji del učilnice smo tudi postavili modularno oblazinjeno pohištvo, ki ga lahko učenci razstavijo in nesejo tudi na drugo mesto v učilnici.Posamezni deli modularnega pohištva so med seboj povezani z magneti in omogočajo več možnosti sedenja. Blazine se lahko razstavijo na poljuben način. Učenci tako ne sedijo ves čas na stolih, ampak lahko občasno sedijo na blazinah. Te so lahko še posebej uporabne v času podaljšanega bivanja. Učenci lahko na njih berejo knjige, se družijo in igrajo. Enostavno jih lahko odnesejo tudi v druge dele učilnice. Učenci si na ta način oblikujejo učilnico po svojih željah. Posledično dobijo občutek, da tudi njihovo mnenje šteje, saj je prostor oblikovan v skladu z njihovimi interesi in željami. To jih tudi tesneje poveže z učilnico in zato vanjo tudi raje zahajajo.

V zadnjem delu učilnice smo predvideli tudi možnost za oblikovanje prostora, ki bo namenjen individualnemu učenju. Ta prostor je še posebej pomemben za učence, ki jih pri učenju moti okolica in ki za ohranjanje pozornosti potrebujejo mir. Iz njihove okolice je potrebno odstraniti vse dejavnike, ki bi jih tekom pouka lahko motili.

Individualni prostor bi lahko bil uporaben tudi, kadar učencu pripada učna pomoč. Učencu lahko na ta način učno pomoč zagotovimo znotraj učilnice, kar pomeni, da specialni pedagog pride k učencu in ne obratno. S tem je tudi zagotovljena večja inkluzivnost učnega okolja.

Prostor za individualno delo smo predvideli v zadnjem delu učilnice, ker je tam največ prostora. Oblikovali smo ga s pomočjo zvočno izolativnega premičnega panela. Tega se z magneti pritrdi na steno in oblikuje polkrog. V notranjost se lahko postavi ena miza, lahko pa tudi dve, kadar poleg učenca sedi tudi učitelj.

 

Prostor za individualno delo, ki se oblikuje s pomočjo premičnega zvočno izolativnega panela

Višina premičnega panela je 120 cm, kar pomeni, da otrok učiteljice ne vidi, saj sedi za mizo. Na ta način je res izoliran od vseh morebitnih motečih dejavnikov. Po drugi strani pa lahko učiteljica učenca ves čas vidi in ga ima pod nadzorom. Učenec ima tako zagotovljen prostor, v katerem se lahko v miru uči. Nenazadnje se individualni prostor lahko uporabi za vsakega izmed učencev posameznega oddelka, ki tekom pouka potrebuje nekaj zasebnosti in samote, ali za delo v paru.

Zvočno izolativni panel je mogoče premikati po učilnici, saj je magnete, na katere se panel pritrdi, možno postaviti tudi na druga mesta v učilnici. Panel lahko učiteljica enostavno pospravi, saj se zvije v balo. Hrani ga lahko v učilnici, če je v njej dovolj prostora, ali pa v kabinetu oziroma prostoru, ki je blizu učilnice, da ga lahko uporabi kadar koli med poukom.